Wij bieden:
Bij ons kunnen kinderen van 0 tot 24 jaar terecht met complexe opvoedproblemen, die langdurig of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Wij bieden hen een woon- en/of observatiegezin, waarbij zij niet alleen opgevangen worden maar ook direct starten met een behandeltraject op maat. Onze expertise ligt bij de jong getraumatiseerde kinderen. We werken hierin samen met het Kinder & Jeugdtraumacentrum ( KJTC ). Binnen dit behandeltraject volgen wij de ontwikkelingen van het kind en sturen wij de opvoeders aan. Wij zijn als procesmanager verantwoordelijk voor de woonplek, inclusief observatie en behandeling van begin tot eind.

In de behandeling staat de ontwikkeling van het kind centraal, waarbij gericht behandeling op maat wordt geboden. Niet alleen wordt er individuele behandeling geboden aan het kind, maar ook het gezin wordt ondersteund, indien nodig c.q. wenselijk. In sommige gevallen is er sprake van een onduidelijk perspectief, hierin kunnen wij een adviserende rol aannemen.

Naast de woonvorm voor kinderen, bieden wij ondersteuning, training en advies aan (beroeps)opvoeders. Onder de opvoeders verstaan wij de personen die de directe opvoeding en verzorging bieden aan kinderen; ouders,  pleegouders, gezinshuisouders, pedagogisch medewerkers.

Onze specialisme ligt op het gebied van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met trauma, hechtingsproblematiek, kinderen met FAS en bijkomende problematiek en kinderen met een licht verstandelijke beperking LVB.