De Gemeente kan bij ons terecht voor inhoudelijk advies en informatie over het aanbod met betrekking tot een specifieke hulpvraag. Wij kunnen aansluiten bij multidisciplinair overleg indien nodig.

Eventueel kunnen wij op dit moment per direct een woonplek in ons gezinshuis bieden voor kinderen van 0 tot 4 jaar met complexe opvoedproblemen. Wij starten na aanmelding direct met een dossieranalyse. Vanuit daar wordt er een concept behandelplan geschreven en wordt bepaald welke woonvorm passend is bij de cliënt.

De locaties van de Driestroom zijn verspreid over heel Nederland. regelmatig zijn er meerdere plekken beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Driestroomloket via het nummer +31481375555.  In het proces van aanmelding wordt de eventuele jeugdzorgwerker inhoudelijk altijd betrokken.

Indien akkoord met het aangeboden concept behandelplan, zullen wij een aanmelding formaliseren bij onze ketenpartner; Driestroom. De gezinshuizen van Driestroom zijn allemaal gecertificeerd en hebben een uitgebreide screening doorlopen van hoogwaardige kwaliteit.

De rechtbank kan de opdracht geven om een onafhankelijke advies uit te laten brengen als het gaat om perspectief plaatsingen in het eigen netwerk of anderzijds een gezinshuis of pleeggezin. Wij kunnen dit onafhankelijk doen met een multidisciplinaire team. De ervaring leert dat ook gemeentes steeds meer behoefte hebben aan advies m.b.t. plaatsingen en indicaties. Hierin kunnen we indien nodig een rol spelen.

 

index