Visie:

Vanuit vele jaren ervaring binnen de jeugdzorg, het onderwijs, en de gehandicaptenzorg, bundelden wij onze krachten en richtten wij een organisatie op voor kinderen die ernstig zijn beschadigd in de opvoeding en daarin vooral in het vertrouwen in volwassenen. In de praktijk kwamen wij dagelijks in aanraking met de harde realiteit waarin kinderen geen veilige basis hebben. Dagelijks zijn er tientallen, zo niet honderden kinderen in Nederland, in nood, omdat zij nergens lijken te ‘passen’.

En wij? Wij geloven daar niet in. Vanuit onze eigen(wijze) gepassioneerde, gedreven en standvastige overtuiging, besloten wij deze kinderen een gelegenheid te geven. Een gelegenheid om te groeien en te ontwikkelen vanuit een veilige basis. Een basis die wij samen met onze betrokken gezinshuizen, therapeuten, gedragswetenschappers en pedagogisch medewerkers elke dag vormgeven; aangepast aan de individuele belangen van elk kind. Wij spreken niet van ‘een kans bieden’  of iets ‘proberen’. Wij werken vanuit een sterke overtuiging. Een overtuiging dat elk kind kan groeien vanuit een stevige basis. Deze basis is essentieel voor de verdere ontwikkeling. Wij gaan hierbij uit van behandeling in de basis (de kern) van de problematiek. Zo wordt niet het gevolg aangepakt, namelijk de gedragsproblemen ten gevolge van de hechtingsproblematiek en/of traumatische ervaringen, wat wij zien als symptoombestrijding, maar wordt de oorzaak behandeld. Het kind staat hierbij altijd centraal.

Missie:
Doelstelling;

Op korte termijn kinderen een plek bieden, waarbij direct observatie, behandeling en wonen kan plaatsvinden en doelgericht wordt gewerkt aan het zoeken naar de juiste plek om te herstellen van ontwikkelingsbedreigingen in de gehechtheid/ emotionele ontwikkeling. Doel is om zo snel mogelijk het kind een duidelijk toekomstperspectief te bieden.

Hoe:
Wij leggen ‘de basis’  door het bieden van een veilige woonomgeving met vaste opvoeders waarin wij de behandeling op maat bieden en hechtingsmogelijkheden optimaal benut worden. Bij kinderen met hechtingsproblemen, is de hechtingsontwikkeling verstoord, vertraagd of onvoldoende op gang gekomen. Door de ontwikkeling te analyseren, kunnen wij gericht begeleiding en behandeling bieden op maat. Er wordt ingegaan op de individuele vraag met betrekking tot het herstellen van het vertrouwen van volwassenen, ofwel de opvoeder(s).
Het is ons doel om ervoor te zorgen dat kinderen zo snel mogelijk een (tijdelijke) woonplek hebben. Een thuis; waarbij zij gezien worden, gehoord worden en waar zij onvoorwaardelijk mogen zijn wie ze zijn. Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt; de kinderen die wij tegenkomen zijn vaak erg beschadigd. Hierdoor is de gedragsproblematiek van dien aard, dat een plaatsing in een gezin vaak onmogelijk lijkt. Wat we veel zien is dat kinderen met de juiste benadering, zich weer verder kunnen ontwikkelen. Dit is voor ieder kind en voor elke situatie weer anders. Daarom leveren wij maatwerk; het gezin centraal.

Onze partners:
Wij werken samen met gemeente, gecertificeerde instellingen zoals (gezins-)voogdijinstellingen, Gezinshuizen en  GGZ- instellingen, erkende psycho- therapeuten en gedragswetenschappers.