Voor wie?

Kinderen van leeftijd 0 t/m 4 jaar die een perspectief plek, crisis of observatieplek zoeken met forse ontwikkelingsachterstanden, hechtingsproblemen, FAS, lichamelijke en of medische problematiek en/of kinderen die bedreigd worden in hun gehechtheidsontwikkeling . Voor zowel normaalbegaafde jeugdigen, als kinderen met een (licht)verstandelijk beperking en lichamelijke beperking.

Wie zijn wij;

Het gezinshuis ‘De Basis’ bestaat uit 2 gezinshuisouders; Rick en Diana. Beiden zijn zij volledig toegewijd aan het gezinshuis. Zij hebben 6 perspectief biedende plekken voor  ‘gezinshuiskinderen’. Daarnaast hebben naast het reguliere kleinschalige gezinshuis nog een plek gecreëerd voor crisis, observatie en behandeling van kinderen. Tevens beschikken ze over drie appartementen waar jongeren als ze ouders zijn stapsgewijs kunnen uitstromen in de nabijheid van het gezinshuis.
Rick en Diana zijn gespecialiseerd in de omgang met kinderen met trauma, gedragsproblemen, FAS, kinderen met een (licht) verstandelijk beperking, hechtingsproblemen en lichamelijke problemen die op jonge leeftijd ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling. Ze worden ondersteund door verschillende professionals en werken samen met diverse instanties, artsen en behandelaren. Het gezinshuis is aangesloten bij de Driestroom; zij zijn ISO gecertificeerd. Het gezinshuis voldoet aan de kwaliteitseisen en deze worden gewaarborgd door de uitoefening van externe audits.

Onze visie;

Vanuit vele jaren ervaring binnen de jeugdzorg, het onderwijs, en de gehandicaptenzorg, bundelden wij onze krachten samen met die van andere professionals en richtten wij een behandelsetting op voor jonge kinderen met diverse problematiek. Dit alles gebeurt vanuit een gezinssetting waar alle behandelingen en of trainingen intern worden gegeven door professionals.
Het doel is ontwikkelen vanuit een veilige basis met hechtingsmogelijkheden. Een basis die wij samen met onze betrokken behandelaren elke dag vormgeven; aangepast aan de individuele belangen van elk kind. Wij spreken niet van ‘een kans bieden’  of iets ‘proberen’. Wij werken vanuit een sterke overtuiging. Een overtuiging dat elke kind kan groeien vanuit een stevige basis waarbij op jonge leeftijd behandeling geboden kan worden. Deze basis is essentieel voor de verdere ontwikkeling. Wij gaan hierbij uit van behandeling in de basis (de kern) van de problematiek. Zo wordt niet het gevolg aangepakt, namelijk de problemen ten gevolge van de problematiek, wat wij zien als symptoombestrijding, maar wordt de oorzaak behandeld. Het kind staat hierbij altijd centraal.
Wat wij doen (missie);
Wij leggen ‘de basis’ door het bieden van een veilige woonomgeving met vaste opvoeders waarin wij behandeling en begeleiding aanbieden.
Werkwijze;

Vanuit de aanmelding, vragen wij alle beschikbare informatie op bij betrokken partijen zoals jeugdhulpverleners, hulpverlenende instanties en scholen etc. Wij observeren de kinderen doen een dossier analyse en eventueel aanvullend onderzoek. Vervolgens vindt een intern overleg plaats en wordt er een terugkoppeling gegeven aan de aanvrager. Als wij van mening zijn dat we het kind kunnen bieden wat het nodig heeft zullen we ingaan op een aanvraag. Hierna begint een intensieve periode waarin wij onszelf als doel stellen binnen 6 weken een compleet behandelplan en advies te kunnen presenteren waar alle partijen achterstaan. De behandeling start dan ook direct.