Bij ons kunnen kinderen van 0 tot 18 jaar terecht die ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling die langdurig of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Onze specialisme ligt op het gebied van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met trauma, hechtingsproblematiek, kinderen met FAS en bijkomende problematiek  en kinderen met een licht verstandelijke beperking LVB. Wij bieden hen een woon- en/of observatieplek, waarbij zij niet alleen opgevangen worden maar ook direct starten met een behandeltraject op maat. Binnen dit behandeltraject volgen wij de ontwikkelingen van het kind en sturen wij de opvoeders aan. Wij zijn als procesmanager verantwoordelijk voor de woonplek, inclusief observatie en behandeling van begin tot eind.


In de behandeling staat de ontwikkeling van het kind centraal, waarbij gericht behandeling op maat wordt geboden. Niet alleen wordt er individuele behandeling geboden aan het kind, maar ook het gezin wordt ondersteund, indien nodig c.q. wenselijk. In sommige gevallen is er sprake van een onduidelijk perspectief, hierin kunnen wij een adviserende rol aannemen.

Naast de woonvorm voor kinderen, bieden wij ondersteuning, training en advies aan (beroeps)opvoeders. Onder de opvoeders verstaan wij de personen die de directe opvoeding en verzorging bieden aan kinderen; ouders,  pleegouders, gezinshuisouders, pedagogisch medewerkers.

Het verhaal achter De Basis.

In 2012 kwam een meisje op ons pad die dringend een plekje nodig had en waar niets voor te vinden was; dat kon toch niet waar zijn? Hier begon onze eerste ervaring met pleegzorg. De vraag naar plekken voor jongeren is nog altijd groter dan het aanbod. Enige tijd daarna zijn we daarom als gezinshuis gestart voor een grotere organisatie. Een tijd waarin we ene na het andere aangrijpende verhaal kregen te horen. Een tijd van hard werken en minimaal verdienen.

Op een gegeven moment waren we uitgegroeid tot een groot gezin met 5 plaatsingen. Voor ieder kind dat wij opvangen en zorg verlenen ontvangen wij een vergoeding van de gemeente. Door een negatieve ervaring met de aanbieder, stopten we de samenwerking. Maar de kinderen die al bij ons zaten, wilden we zorg blijven bieden. Via de voogd van een van deze kinderen kwamen we bij de Driestroom terecht als franchise-ondernemer, waar we onze zorgverlening voort zetten.

Omdat de verhalen ons bleven aangrijpen zijn we gaan helpen met het zoeken naar gezinshuisouders. Deze nieuwe gezinshuisouders zijn we gaan ondersteunen en daar waar nodig helpen opleiden. Hierdoor zijn er 5 zelfstandige gezinshuizen bijgekomen die nog allemaal hun bijdrage leveren aan de aan opvang en begeleiding van jongeren.
Maar nog steeds blijkt de vraag groter dan het aanbod. We besloten ons huis te gaan verbouwen om meer plek te bieden. En soms maak je gewoon ruimte omdat het niet anders kan. Een zeer jonge client werd bij ons geplaatst omdat thuis geen optie was, haar moeder kreeg geen gezag omdat zij daarvoor te jong was. We hebben ervoor gekozen om ook de moeder van deze client op te nemen. Zij kreeg haar eigen plek in een aangebouwd appartement. Samen met haar hebben we gevochten om het gezag over haar kind terug te krijgen. Dit is gelukt, inmiddels wonen ze op zichzelf en hebben ze geen hulpverlening meer nodig.

Vanuit de motivatie om een verschil te willen blijven maken startten we een tweede vestiging. Hier boden we overbruggingszorg, time out, observatie en behandeling. Met als doel om snel in kaart te brengen wat er nodig was voor kind en gezin. Toen dit huis eenmaal vol was, kwamen we tot de treurige conclusie dat we voor vele cliënten geen geschikte vaste woonplekken beschikbaar waren. We hebben de zorg daarna zo ingericht dat de kinderen konden blijven. We zijn op zoek gegaan naar een gezinshuisouder die deze vestiging kon overnemen. Dit is gelukt: het gezinshuis is nu zelfstandig en het aantal cliënten onder onze directe verantwoordelijkheid werd daarmee weer minder.

Sommige jongeren stroomden uit, maar vaak kwamen ze ook weer bij ons terug. Bijvoorbeeld een oud pupil stond letterlijk op straat. Geen geld, geen baan, geen huisvesting en pas 16 jaar oud. We hebben geen seconde nagedacht gedacht en deze jongere weer in huis genomen. Weer een client erbij. Onze ervaring is dat veel jongeren, wanneer ze niet de juiste zorg krijgen, van de regen in de drup raken. Is het niet nu, dan wel later.

Wij vinden het belangrijk om deze jongeren een kans op een mooie toekomst te bieden. Dit doen we door te investeren in specialistische hulp. Maar ook ondersteunen we als nodig is binnen in de school. We hebben een samenwerkingsverband met een basisschool, om zo plaatsing op speciaal onderwijs te voorkomen. Investeringen in tijd en geld, gefinancierd door de maatschappij, in jongeren die zich terugbetaald in een mooie toekomst. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk te werken met voldoende goed geschoold personeel als pedagogisch medewerkers. Personeel waar een chronisch tekort aan is in de zorg. Wij hebben ervoor gekozen goed te investeren in het opleiden van onze medewerkers.

Er zijn zoveel kinderen die vanuit een dossier niet te plaatsen zijn, maar als je je verdiept in het kind en zijn omstandigheden er toch veel mogelijk blijkt. Wij hebben de afgelopen jaren veel mooie dingen zien gebeuren. Ons hart is nog steeds geraakt bij elk verhaal. Onze ervaring willen we graag delen. Maar ons huis is gevuld. We gaan terug naar De Basis: het het aantal plekken bij ons is teruggebracht. En zal nog verder afnemen. De komende jaren gaan we ons vooral richten op het overdragen van kennis aan anderen.

Ons huis zal voor altijd een plek zijn en blijven om op terug te vallen voor hen die hier hebben gewoond. Want… zorgen in tegenstelling tot de indicatie stopt niet na het 18e levensjaar, die is levenslang. De band die we hebben opgebouwd is onbreekbaar. Meer weten over de maatschappelijke waarde van een gezinshuis? Kijk eens op: https://www.gezinspiratieplein.nl/weten/lezen-weten/lijst-met-alle-publicaties/111-mbc-gezinshuizen-2016/file

Jeugdzorg de Basis werkt samen met de Driestroom.

Lees meer

Via de William Schrikker Groep bieden wij gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen.

Lees meer

logo's